חיתוכים תשובה תפילה וצדקה 10 יח' בחבילה

חיתוכים תשובה תפילה וצדקה 10 יח' בחבילה

חיתוכים ברורים  וגדולים של שופר, סידור וקופת צדקה ,עם הטבעת זהב+הבלטה, מיוחד ליצירה חופשית בנושא.

10 יח' בחבילה

5.00

← מטרות:

פיתוח יצירתיות והבעה חופשית דרך הצירה.
שיפור מיומנויות בהתאם למשימה המבוצעת.
המחשה והטמעת הנלמד בהקשר לנלמד.