שמונה משטחי תחושה יחודיים

שמונה משטחי תחושה יחודיים

שמונה חלקים של משטחי תחושה שונים זה מזה ואיכותיים, לבנית מסלול ומשחק.

גודל כל משטח: 28/31 ס"מ

לכל משטח מצורף עיגול תחושה הזהה בסגנונו למשטח.

360.00