יונה עם עלה זית בפיה לתיבת נח 10 יח' בחבילה

יונה עם עלה זית בפיה לתיבת נח 10 יח' בחבילה

חיתוך יונה עם עלה זית בפיה לתוספת המחשה. 10 יח' בחבילה

יש להצמיד עם סקוצ' את היונה לגג התיבה לצד החלון.

2.30

קטגוריה:

← מטרות:

הנאה וחוויה סביב הנושא הנלמד.
פיתוח יכולת תאור וסיפור הנלמד בצורה חוויתית.
המחשה והטמעת הנלמד בהקשר לפרשה.